"Lindring på dina villkor"

HÄNGIVENHET & INNOVATIONÖVERGRIPANDE


Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa. Det kan låta som pipljud, toner, tjut, brus och visslande. Besvär med tinnitus kan leda till koncentrationsproblem, sömnsvårigheter, oro och depression vilket i sin tur innebär personligt lidande och stora samhällskostnader. Tinnitus kan bero på flera olika saker, till exempel hörselskador, buller, stress, olika sjukdomar och biverkning av läkemedel.

 

Tinnitus är en åkomma som drabbar alla ålders- och yrkesgrupper även om äldre är överrepresenterade. De senaste åren har allt fler unga drabbats av tinnitus. Orsaken är inte helt fastställd, men en orsak anses vara det frekventa användandet av hörlurar och öronsnäckor. 


Många som lider av tinnitus har svårt att leva livet fullt ut, det drabbar dem på det personliga planet likväl som i det arbetsmässiga, vilket leder till deprision och sjukfrånvara.
De som lider av tinnitus känner sig ofta utelämnade då möjligheterna till lindring är begränsad vilket leder till en nedåtgående negativ spiral. Samhällskostnaderna totalt sett orsakade av tinnitus och utebliven lindring är enorma 2-3 procent av populationen i världen har så svåra problem att de inte kan leva ett normalt liv.


Vision

Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus och ljudöverkännslighet ska vi med intelligenta lösningar ge dessa personer möjlighet att fullt ut kunna njuta av livet.


Mission

Cochlearity ska med hängivenhet och med hjälp av innovativa tekniska lösningar och big data, förbättra livet för alla dem runt om i världen som drabbats av tinnitus och ljudöverkänslighet.


Affärsidé

Cochlearity ska erbjuda en unik behandling i form av Tinnitus Modulen som överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat och avsevärt lindra symptom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus.

TEKNIK


Det unika med Tinnitus Modulen är att den genererar vitt brus direkt intill örat, via skallbenet, paketerat i ett minimalt intelligent plåster. Tinnitus Modulen kommer att ha en storlek motsvarande en svensk tiokrona vilket kan anses vara unikt på marknaden. Produkten ska var medtech-klassad, CE klass lla.


Metoden att överföra ljud via skallbenet benämns ”Bone Conduction Technology” vilket är en vedertagen teknologi.


Det finns ett antal relevanta tekniker att använda för att förverkliga produkten, alla i någon form redan existerande på marknaden, dock inte med syftet att behandla tinnitus. Dessa tekniker kommer att paketeras in i Tinnitus Modulen vilken består av tre komponenter.


Komponenterna som ingår är den ljudöverförand devicen, endagplåster samt laddenhet.

TINNITUS


“Det fräser, det brusar, det gnisslar, det brummar, det tjuter, det piper, det susar, det ringer, det vrålar, det viskar, det skramlar, det tutar, det knäpper, det kvittrar…


Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa. Det kan låta som pipljud, toner, tjut, brus och visslande. Besvär med tinnitus kan leda till koncentrationsproblem, sömnsvårigheter, oro och depression vilket i sin tur innebär personligt lidande och stora samhällskostnader. Tinnitus kan bero på flera olika saker, till exempel hörselskador, buller, stress, olika sjukdomar och biverkning av läkemedel.


Tinnitus kan i dagsläget inte botas utan enbart lindras. Det är en åkomma som drabbar alla ålders- och yrkesgrupper även om äldre är överrepresenterade. De senaste åren har allt fler unga drabbats av tinnitus.


MARKNAD


Forskare och patientorganisationer bedömer att mellan 10-20 procent av befolkningen har tinnitus. Cirka 2-3 procent har svåra eller mycket svåra besvär. I USA anses cirka 6 procent ha betungande besvär.


Sammantaget i Europa, USA, Asien och Oceanien rör det sig om 80-200 miljoner människor som är drabbade av svår livspåverkande tinnitus.


Cochlearitys kund är en person som lider eller har besvär av att ha tinnitus eller ljudöverkänslighet och som vill behandla eller lindra sina besvär. Personer som drabbats av tinnitus har i stor utsträckning så stora besvär att hans eller hennes vardag påverkas negativt i form av exempelvis sömnsvårigheter, depression och svårigheter att delta i arbetslivet.


Detta medför att personer som drabbas av tinnitus i stor utsträckning är benägna att på olika sätt söka efter metoder och produkter som lindrar besvären.

USPár


Det finns ingen produkt att jämföra med i dagsläget, det närmsta man kommer är hörapparater med vitt brus vars fokus ligger just på

hörseln och därmed blir en större och mer komplex lösning för en användare. Cochlearitys lösning har förljande USPár:


- Unik produkt som enbart fokuserar på att lindra Tinnitus

- Enda produkt som är MedTech klassad för detta ändamål

- Full frihet att behandla oavsett livsstil under dygnets alla timmar

- Prisvärd och överkomlig för den stora massan

- Minimal och lätt att dölja och användbar i alla åldrar

- Påverkar inte hörseln och förmågan att ta in externt ljud under behandlingen

- Ingen påverkan och irritation i örongången

- Använder redan etablerad och vetenskapligt säkerställd behandlingsmetod (TRT)

- Den kan användas som självbehandling utan inblandning från sjukvård eller behandlingsklinik