"Lindring på dina villkor"

HÄNGIVENHET & INNOVATIONOM OSS


Cochlearitys lösning har utvecklats sedan mitten 2016 och har under 2020 genomgått en Proof of Concept med mycket goda resultat. Vi har kunnat visa att Tinnitus Modulen fungerar så som det är tänkt och därmed är den tekniska risken mycket låg. En grundlig analys av marknadsbehovet, existerande teknik, existerande patent och målgrupp är genomförd i omgångar under denna period.


Tinnitus Modulen bygger på en vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, Tinnitus Retraining Therapy, (TRT) och kräver inte att tester eller att kliniska studier genomförs. Detta innebär att utvecklingstid och tid till marknadslansering är mycket kort, cirka 18 månader räknat från sommaren 2020. 


Fram tills nu har bolaget gjort de analyser som krävs för att kunna säkerställa en förhållandevis snabb produktutveckling. Pre-sale av Tinnitus Modulen är tänkt till januari 2021. Alla strategiska och taktiska beslut är fattade gällande teknik, marknad, finansiering samt frågor gällande regulatoriska aspekter.


Teamet bakom bolaget är handplockade och specifikt utvalda för att maximera möjligheterna till en lyckad marknadslansering. Erfarenheten täcker alla de områden som krävs, allt från start-up till genomförd exit, tillika komplett genomförda produktutvecklingsuppdrag fram till lansering, samt nätverk för kapitalanskaffning för att genomföra bolagets strategier.


Cochlearity har som avsikt att börsnoteras under mitten av 2021 kort efter pre-sale start av Tinnitus Modulen.


VÅRT TEAM

Fredrik Westman

VD


Fredrik Westman är utbildad inom statsvetenskap samt historia och har bred erfarenhet inom strategisk B2B-kommunikation, med fokus på komplexa marknader som exempelvis IT, medicinteknik och cleantech.


Fredrik har ett förflutet som VD på OptiFreeze AB (publ), MedicPen AB (publ), är styrelseledamot i VibroSense Dynamics AB (publ) och han har tidigare arbetat med intern och extern kommunikation i Sveriges riksdag och drivit PR-företag i både Stockholm och Skåne. Fredrik fokusområden är strategisk och finansiell kommunikation, finansiering samt marknadsföring.


Andra pågående väsentliga uppdrag: Håkull Communication AB (ledamot/VD), VibroSense Dynamics AB publ (ledamot).


Peter Arndt

Styrelseordförande 


Efter mer än 30 års arbetslivserfarenhet har Peter täckt många platser i en mängd olika företag. 

 

Intresset för entreprenörskap började för många år sedan. Första företag där Peter arbetade heltid startades 1996, inom området för ”distribution av brandfarlig vätska”. Fram tills nu har Peter hunnit starta 9 företag inom olika affärsområden, allt från företag med egen möbeltillverkning till avancerade produktutvecklingsföretag som Scalae AB, Global Bugs med fokus på insektsprotein och Footloose Invest AB med fokus på att identifiera bra investeringar, där målsättningen är att operativt gå in och stötta verksamheterna, såsom gjordes i OIM Sweden AB.

 

Utmärkelser: Gasell, årets företag i Lund, ett flertale designutmärkelser. Utöver detta står Peter som uppfinnaren till fyra patenterade innovationer och ytterligare en del är på väg.


Arash Golshenas

CTO


Arashs arbetslivserfarenhet omfattar projektledning, ledarskap, konstruktionsansvarig och kommunikation med människor från alla nivåer inom ett företag. 

 

Arash har jobbat med 4 olika branscher och trivts i alla positioner och tycker att det är genuint roligt med nya utmaningar både tekniska och företagsmässiga.  

 

Arash är mycket bekväm med att hoppa mellan disciplinerna, från de mest detaljorienterade tekniska detaljerna till de stora penseldragen i en ledningsgrupp. Helikopterperspektivet är alltid nära till hands och utmanar gärna ”sanningar” för att driva projektet framåt. Arash är också grundare till OIM Sweden AB och innehar rollen som CTO.


Alexandra Arndt

Ekonomi och HR


Alexandra har en gedigen bakgrund och erfarenhet av att arbeta med ekonomisk redovisning i start-up bolag, bygga processer som följer bolagets utveckling, organisera och rekrytera personal till de poster som behöver bemannas.


Arbetsmässigt började den entreprenöriella resan med Scalae AB, en resa som ledde till att bolaget utsågs till Gazellföretag ett flertal gånger och som avyttrades 2014 till dåtidens största globala börsnoterade teknikkonsultbolag Altran. Utöver detta är Alexandra delägare och grundare av Footloose Invest AB vars fokus är att identifiera bra investeringar, utföra uppdrag inom Ekonomi, HR och affärsutveckling.

Ali Jehanfard

Projekt ansvarig


Ali är en dedikerad projekt- och teamledare med stora förmåga att hantera människor. Han glädjer sig över att vara involverad i och att få projekt, produkter och människor att växa.


Ali är sällskaplig och bekväm i att arbeta med människor i alla typer av åldersgrupper och bakgrunder, har lett och arbetat framgångsrikt i flera internationella projekt. Ali driver sedan 2011 OIM Sweden AB tillsammans med Arash Golshenas, samt en del andra bolag.

 

Under åren har Ali drivit en stor mängd utvecklingsprojekt inom olika branscher, såsom medicintekniska produkter, vattenrening och larmsystem m.fl.

TEKNIK

MARKNAD

TINNITUS

USPár