"Lindring på dina villkor"

HÄNGIVENHET & INNOVATIONVÄLKOMMEN TILL 


Cochlearity erbjuder en unik patentsökt produkt i form av Tinnitus Modulen som överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat.


Cochlearitys lösning har utvecklats sedan mitten av 2016 och har under 2020 genomgått en Proof of Concept med mycket goda resultat. Vi har kunnat visa att Tinnitus Modulen fungerar så som det är tänkt och därmed är den tekniska risken mycket låg. En grundlig analys av marknadsbehovet, existerande teknik, existerande patent och målgrupp är genomförd i omgångar under denna period.


Bolagets proof of concept visar att Tinnitus Modulen är ändamålsenlig, det vill säga att den fungerar så som det är tänkt och att den därmed kan användas av personer med tinnitus, antingen för att själva behandla och lindra sin tinnitus, eller inom ramen för vedertagna behandlingsmetoder där vitt brus ingår, KBT och webbaserad självhjälpsbehandling.


En viktig del i bolagets marknadsstrategi är att skydda Tinnitus Modulen i form av patent. En patentansökan lämnades in till Patent- och registreringsverket i juli 2020. Patentbyrån bedömer att möjligheterna är goda till, att erhålla patent. Vi arbetar just nu brett i våra kapitalanskaffningsnätverk för att finaniera genomförandet. 


Vår målsättning är att produkten kommer att finnas tillgänglig på marknaden från och med december 2021. Pre-sale startar i början av 2021.


TEAMET


Teamet bakom är handplockade och specifikt utvalda för att maximera möjligheterna till en lyckad marknadslansering.


Erfarenheten täcker alla de områden som krävs, allt från start-up till genomförd exit, tillika komplett genomförd produktutvecklingsuppdrag fram till lansering, samt nätverk för kapitalanskaffning för genomförandet.    


NYHETER OCH PRESS10, Juni 2020


Nytt medtechbolag i coronakrisen


I måndags skapades Cochlearity – ett helt nytt medicintekniskt bolag med säte i Malmö. Företaget utvecklar en icke-invasiv produkt...

14, Augusit 2020


Startar bolag mitt i krisen


Tinnitus – att höra brus, visslande och pipande ljud som inte har en yttre källa, är ett vanligt besvär. Ett sätt att lindra besvären, som 10-15 procent av befolkningen sägs lida av, är att tillföra ett brusande ljud som kan blanda sig med tinnitusljuden